Berita


KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

STRUKTUR ORGANISASI

SMA MUHAMMADIYAH 1 NGAWI

Kepala Sekolah                   : Suyanto, S.Ag., M.S.I
Waka Kurikulum                  : Hermin Widyawati Setyaningrum, S.Pd
Waka Kesiswaan                 : Alfi Anafidah, M.Pd.
Waka Humas                       : Ade Intan Permata Ariyanti, M.Pd
Waka Ismuba                      : Imma Yaumil Fadlilah, S.Si
Waka Sarpras                     : Vian Prastiyo, S.Pd

Pengumuman Kelulusan Tahun Pelajaran 2021/2022

Mei 2022

Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31